Udtalelse til eventuel nedrivning af Medborgerhus

Rømø den 27. august.

 

Udtalelse i forbindelse med mulig nedrivning af dele af Medborgerhuset ”Rømø Skole”.

Rømø Kunst og Kulturforening.

Til hvem det måtte interessere.

Rømø Kunst og Kulturforening har vores udspring i Medborgerhuset på Engvej. Hvis ikke vi havde det, ville over halvdelen af vore aktiviteter ikke være mulige.

Vi har siden 2013 arbejdet målrettet på, at indrette de lokaler vi i sin tid fik stillet til rådighed. Vi har gjort dem til gode arbejdslokaler, værksteder til mange formål, og til udstillingsformål. Vi har ofret tid, energi og penge.

De aktiviteter der foregår uden for Medborgerhuset, bliver udtænkt og planlagt i Medborgerhuset.

Alt i alt er Medborgerhuset vores centralnervesystem.

De konkrete aktiviteter er som følger:

Vi har etableret 5 grupper, hvor af de 4 holder til i den fløj, der er udpeget til nedrivning. (Blok 3.)

En værksteds-gruppe, der mødes en gang om ugen. Den holder til i nabo fløjen. (Blok 2)

En læsegruppe, der mødes en gang om måneden (Blok 3)

En male-gruppe, der mødes en gang om ugen

En filtegruppe, der mødes en gang om måneden

En snapse-gruppe, der mødes en gang om måneden

Her holder foreningens bestyrelse møder hver anden måned, foruden andre foreninger og grupper, der holder møder, med mellemrum. Her er tale om Rømøspejlinger, POP UP gruppen, Varmeværket, Historisk forening mm. (Blok 3)

4- 5 gange årligt afholder vi udstillinger i vores udstillingslokaler (Blok 3).

Her er tale om varierende udstillinger. Det er udstillinger med lokale kunstnere, udstillinger af kunstnere med tilknytning til Vadehavet, gæsteudstillere og udstilling af kunsthåndværk. Udstillerne er et bredt udsnit af kunstnere, fra mindre kendte til kendte kunstnere. Vi har haft Petersen-Røm, Dan Thuesen, Finn Hjortskov Jensen m.fl.

Vi har en gang om året afholdt temadage. Vi har kaldt dem Kulturdage. Der har været tale om temaer som Vadehavet, hvor vi har haft besøg af Jens Rosendal, som sammen med en pianist har sunget sine sange sammen med os. Tre københavnske kunstnere, inviteret af nationalpark Vadehavet, har vist deres begyndende kunstværk, Inseparable Together. Vi har haft temaet, kulturmøde, hvor tre kulturer mødtes og viste eksempler på deres særpræg. Disse temadage har foregået i hele Medborgerhuset. Ofte med vores velindrettede lokaler, som udgangspunkt. (Blok3)

Vi har to gange om året inviteret til arrangementer, så som vinsmagning, ølsmagning, skaldyrsdag og smag Afghansk maddag. (Blok2)

Med Medborgerhuset som base, har vi skabt aktiviteter på øen og andre steder.

Koncerter på Havnen, på restauranter, i bunkers. Vi har opsat udstillinger på Havnen og i bunkers.

Vi har arrangeret udenlands kulturrejser.

Vi besøger lokale kunstnere og kunstmuser.

I øjeblikket går vi med planer om at starte et keramikværksted i det gamle værksteds lokale mod øst. (længen der er foreslået nedrevet)

Vi har samarbejdet med andre aktører på øen. Tønnisgård, Brandmændene, Menighedsrådet m.fl.

Man kan med god ret spørge, kan al dette ikke foregå andre steder eller på mindre plads.

Svaret er joh! Men ikke med den energi, virkelyst og mangfoldighed, vi har lagt for dagen.

Det er altid rart at have en base.

Det har Rømø Kunst og Kulturforening i de lokaler vi har opbygget. (Blok 3)

Vi har vores redskaber, vores habengut, samlet på et sted, til at gå til, til at finde frem.

Vi vil have svært ved at opretholde alle vores værksteder. Male-værkstedet kræver lys og plads. Det kan ikke fungere i støv og høvlspåner, eller for den sags skyld i mørke.

Hvis ikke vi har vores fløj, vil vi ikke være i stand til at afholde udstillinger. Der er ikke andre steder i Medborgerhuset, der egner sig.

Vi er en kvalitetsbevidst forening.

Hvis vores centralnervesystem fjernes, er jeg bang for at vi bliver meget stille.

Det at have et velfungerende, rummeligt, Medborgerhus, er alfa og omega for et lokalsamfund. Det er svært at gøre op i penge, men uden, er jeg bange for at man afvikler en så sårbar lokalbefolkning, som den på Rømø.

Den styregruppe, som foreningen har plads i, der tager sig af Medborgerhusets daglige drift, arbejder konstant med at inddrage hele lokalbefolkningen og sommerhusejerne i brugen af medborgerhuset, dette øger behovet for plads. I skyldig hensyntagen til det faktum, at vi bor på en turist ø.

Det skal sige at vores medlemsskare tæller 60 sjæle. Medlemmerne er både fastboende og sommerhusejere. I vores bestyrelse er to ud af fem, sommerhusejere. Som Udviklingsplanen 2025, taler om, integrering af gæster, har vi arbejdet med i nogle år.

 

På Rømø Kunst og Kulturforenings vegne

Jacques Thierry.

 
Rokuku! Rømø Kunst og Kulturforening! Her vil foreningens aktiviteter blive præsenteret! En hjemmeside der skal fortælle foreningens historie! Hvis der ikke sker noget på hjemmesiden, sker der ikke noget i foreningen!
Vil du være medlem af foreningen er det muligt. Det koster 150 kr. om året. Du skriver en mail til mail@rokuku.dk, så vil svaret komme hurtigt. Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent. Læs mere her
Rømø kunst & kultur forening
Klitvej 9
DK-6792 Rømø
Skriv til os