Generalforsamling 22.02.2016

Referat fra Generalforsamlingen den 22.02.2016.

Referent Jacques Thierry.

Generalforsamlingen blev indledt med en sang fra Rømø Sangbogen. En sangbog foreningen har fået foræret af Niels Manø.

1.     Formanden aflagde beretning. Blev godkendt. Kan læses på hjemmesiden.

2.     Kassereren fremlagde regnskab. Blev godkendt. Kan ses på hjemmesiden.

3.     Bestyrelsen anbefaler en kontingentforhøjelse på 20 kr. Begrundelsen er at det kontingent foreningen betaler til skolens overordnede organ, er steget. Bestyrelsen anser stigningen for at være fremtidssikret.

Kontingent for 2016 er 120 kr. Forslaget blev vedtaget.

4.     Det blev vedtaget at flytte Generalforsamlingen til marts.

5.     Valg til bestyrelsen. Jacques Thierry blev genvalgt. Harald Piepgras blev valgt.

Suppleanter. Birte Bach blev genvalgt. Gitte Flade blev valgt.

6.     Rigmor Petersen blev genvalgt som revisor. Else thierry blev genvalgt som suppleant.

7.     Evt. Her blev der talt om renoveringen af foreningens ene lokale. Man blev enige om at påbegynde arbejdet den 15. og 16. april kl. 10.00. Opgaven her bliver at tømme lokalet og begynde på at udbedre eventuelle skader. Arbejdet vil fortsætte den 22. – 24. april kl. 10.00. Hvis der er brug for mere tid, vil det blive aftalt den 24. april og blive meldt ud. Alle er velkommen til at hjælpe til i den udstrækning man har lyst og tid.

Der blev talt om udflugter som er under planlægning. En tur til Brünsbüttel, en kunstudstilling, planlagt til den 13. marts. En tur til NordArt i Rendsborg, blev programsat til august og en tur til kunstmuseet på Föhr blev sat til september. Alle turene vil blive beskrevet nærmere.

 

Generalforsamling blev afsluttet med en sang fra Rømø Sangbogen.  

 
Rokuku! Rømø Kunst og Kulturforening! Her vil foreningens aktiviteter blive præsenteret! En hjemmeside der skal fortælle foreningens historie! Hvis der ikke sker noget på hjemmesiden, sker der ikke noget i foreningen!
Vil du være medlem af foreningen er det muligt. Det koster 150 kr. om året. Du skriver en mail til mail@rokuku.dk, så vil svaret komme hurtigt. Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent. Læs mere her
Rømø kunst & kultur forening
Klitvej 9
DK-6792 Rømø
Skriv til os