Formandens beretning 2023

Formandsberetning.

 2023, 27. marts.

 

Jeg har vist nævnt det før, Rømø Kunst og Kulturforening, bliver mere og mere en Kunstforening.

Hvis man kigger ned over medlemslisten, kan man se, at vore medlemmer er delt i forskellige interessegrupper.

I 2023 er der sket det, at POP UP er fortid, hvilket kan ses i medlemstallet. En del af de der er POP UP interesserede, har ikke fornyet deres medlemskab.

POP UP har fået konkurrence af andre udbydere af salg af kunsthåndværk, hvilket har betydet at en del af vore faste stand-holdere har fundet andre græsgange.

Spørgsmålet for bestyrelsen er, skal vii genopfinde POP UP, eller lade det være en del af foreningens historie. Det får vi se.

I øjeblikket er vi omkring 45 medlemmer, et lille fald.

I det forgangne år, har vi fået gang i LandArtstien. Vi har fået stillet et område til rådighed af Naturstyrelsen. Vandrestien, 3 km, omring den kunstige sø og Skovlegepladsen, syd for Kongsmark.

Vi har kontakt til en kunstner, Morten Møller fra Samsø. Han har indvilget i at være kurator på projektet og skabe den første skulptur. Arbejdsgruppen har sit første møde med ham i Påsken. Han kommer til øen for at åbne årets Rømøspejlinger.

Da jeg forberedte mig til beretningen og gennemgik de aktiviteter vi har haft i foreningen, det forgangne år, tænkte jeg, bestyrelsen har ikke ligget på den lade side i år, vi er kommet ud af Coronaens skygge.

Som nævnt har vi arbejdet med LandArtstien.

De faste aktiviteter, maleværksted, værksted, snapsegruppe, læsekreds, i dem alle har der været aktivt.

Malegruppen er vokset, i øjeblikket er der 7 malere tilknyttet værkstedet.

Læsekredsen har et stabilt deltagerantal, så vidt jeg husker på 10 medlemmer.

Snapsegruppen er ikke så aktiv som den har været, men har stadig aktiviteter.

Værkstedsgruppen skranter lidt. Her må vi se hvordan det udvikler sig.

Vi har, også i år, holdt fast i den læst, vi i bestyrelsen har vedtaget at bruge.

Besøge: en kunstner, et kunstmuseum, NordArt og afholde Skaldyrsdag.

I maj besøgte vi Hanne i Højer, en væverske, mm, der viste rundt i sit værksted og butik. Et meget spændende besøg, hos en engageret og dygtig kunstner.

I januar afholdt vi skaldyrsdag. I år måtte vi undvære østers, da vejret ikke var med os, der var for meget vand på Vaden, til at vi kunne komme ud og samle. Alligevel fik vi en fin dag, hvor vi tryllede med muslinger og rejer. Rejer fik vi blandt andet fra Poseidon Rejer, kvit og frit.

I februar i år var vi på besøg på Trapholt, hvor vi blev vist rundt i udstillingen Connect Me og i Arne Jacobsens Sommerhus. Connect Me, var en spændende udstilling, der legede med den virtuelle verden og menneskets forhold og plads i den.

I september besøgte vi Nord Art, under ledelse af Harald. Altid en god oplevelse. Vi har talt om, i år vil vi være lidt tidligere ude med dette besøg.

Vi har heldigvis en aktiv medlemsskare i foreningen. Mennesker der gerne vil vise os andre, noget der er særligt for dem.

I maj, inviterede Ingrid og Torsten os til at besøge steder i Flensborg, som normalt ikke er tilgængeligt for hvem som helst. Ingrid viste os rundt på sin tidligere arbejdsplads, Marineschule i Flensborg. Et fascinerende sted, fuld af tradition, arkitektur og historie. Vi fik, som altid et godt måltid mad, Brunch, på en restaurant ved havnen. Dagen afsluttedes med et besøg på en interessant kunstudstilling på et bådværft. En rigtig spændende tur. .

I oktober måned inviterede vi til Japansk Te Ceremoni i Medborgerhuset. Chiko, som er foreningens kasserer, havde sørget for, at vi kunne få et indblik i en japansk tradition. En meget fascinerende oplevelse. Et studie i fordybelse, koncentration og respekt. Jeg har engang overværet fem te ceremonier i træk, af 20 min varighed, per stk., uden at kede mig et øjeblik. Desværre var der meget få der fik fornøjelsen denne gang.

Foreningen har været involveret i andre aktiviteter. Aktiviteter vi har været medarrangører af, eller støttet økonomisk.

I maj 22 støttede vi en mindekoncert for Johs Tersbøl, som blev afholdt i Emanuel.

Pengene tog vi fra den konto, der hedder Rytmisk Musik. Begrundelsen for, at støtte arrangementet er, at de penge der står på kontoen, kommer fra det hedengangne Rømø Jazz, en institution, som Johs Tersbøl var meget aktiv i, man kan sige, at han var kunstnerisk leder. Vi støttede med 15.000 kr.

I august, hjalp foreningen, rent praktisk, med at afholde Champagne Event. Her blev deltagerne forkælet med god Champagne, serveret af producenten, og meget velsmagende mad, frembragt og afstemt af en dygtig kok fra Esbjerg. Arrangementet blev afholdt i sejlklubbens lokaler. Også et arrangement, der var båret af et medlem, Kristian.

I juli afholdt vi en udstilling, i samarbejde med de øvrige foreninger, med tilknytning til Medborgerhuset. Udstillingen bestod af fotografier, taget af en herboende italiensk kunstner. Han cyklede rundt i det danske og tyske Vadehavsområde, med et gammelt kamera på bagagebæreren og beskrev de mennesker og landskaber, der findes her. Udstillingen var stillet til rådighed af Nationalparken.

Foreningen afholdt i november, et politisk møde, i forbindelse med Kommunevalget. Her havde vi inviteret de lokalt opstillede politikere til at fortælle om deres politik. Et ok besøgt møde.

Den mere triste historie, handler om de arrangementer, som ikke blev gennemført, hovedsageligt på grund af for få tilmeldinger. Det er altid træls, at skulle aflyse en tur eller et arrangement, både fordi det, i sig selv aldrig er morsomt, at aflyse, men også fordi, der ligger et stort arbejde bag, inden turen bliver annonceret.

Der var to ture syd på, en til Kiel, hvor vi skulle opleve en udstilling på kunstmuseet i Kiel og en tur til Føhr, hvor vi skulle se en udstilling, på det forholdsvis nye kunstmuseum, med værker af Anna Ancher.

Vi havde også et arrangement med Filipinsk mad, vi måtte aflyse.

Nu da vi er i den kedelige del af beretningen, kan jeg fortælle om en mindre katastrofe. Vores kasserer gennem mange år, Chieko, har besluttet at stoppe. Hun har været et anker i fastholdelsen af en sund økonomi for foreningen.

Fremtiden, den nærmeste.

I maj er foreningen involveret i et arrangement, udfrakommende. Nogle mennesker har lavet en film om Fredsskulptur 1995. En laserstråle, der løb fra Skagen til Sylt 532 km.

En skulptur, der skabte stor ballade, fra mange sider.

Filmen vil blive vist den 11. maj på en bunker på Rømø. Vi og Tønnisgård skal stå for små sideevents i den forbindelse. Det vil i høre nærmere om, måske nogle vil blive direkte involveret.

Bestyrelsen har planer om at arrangere en koncert, en rytmisk spiloplevelse, i løbet af sommeren. Vi har stadig penge på musikkontoen, som vi synes skal i arbejde. Dette vil vi gøre i samarbejde med Rømø Musikforening.

Vi har planer om en tur til Varde. En kulturel perle, med mange muligheder.

Jeg har også hørt ønske om at besøge Vejen Kunstmuseum.

Endelig har en af vore aktive medlemmer tilbudt os en tur til Kongens Mose. Hvilket vi med tak gerne tager imod i august.

Alt dette vil i høre mere om.

Nært forestående er vores tur til Højer, som er meldt ud og vi håber i melder jer til.

Hvad fremtiden bringer omkring Medborgerhuset, er stadig uafklaret. I øjeblikket ligger bolden hos Lokalrådet, som har overtaget forhandlingerne. Jeg har set, at de har indkaldt til Dialogmøde den 18. april, desangående.

Sluttelig vil jeg sige tak til bestyrelsen for et engageret og godt samarbejde.. 

 
Rokuku! Rømø Kunst og Kulturforening! Her vil foreningens aktiviteter blive præsenteret! En hjemmeside der skal fortælle foreningens historie! Hvis der ikke sker noget på hjemmesiden, sker der ikke noget i foreningen!
Vil du være medlem af foreningen er det muligt. Det koster 150 kr. om året. Du skriver en mail til mail@rokuku.dk, så vil svaret komme hurtigt. Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent. Læs mere her
Rømø kunst & kultur forening
Klitvej 9
DK-6792 Rømø
Skriv til os