Formandens beretning 2022 og regnskab

Formandens beretning til Generalforsamlingen 28. marts 2022.

 Vi er på vej ind i normale tider …. Og dog … men normale tider, der har betydning for vores forenings aktivitetsniveau. At det så skorter på resten af verden, er en anden sag.

Coronaen har hængt over vores hoveder som en trussel, for os hver især, men også for foreningens liv.

På trods, har der gennem store dele af perioden været aktivitet. Læsegruppen har været aktiv, også malegruppen, værkstedsgruppen og snapsegruppen, har mødtes on and off.

Vi har holdt to ”ulovlige” Generalforsamlinger, men er nu tilbage på sporet, med møde i marts.

På trods af en lang stilleperiode, hvor man kunne frygte for foreningens overlevelse, har vi nogenlunde holdt medlemstallet, Det ligger nu på 48, en lille tilbagegang i forhold til de bedste år.

Men hvilke medlemmer, det vender jeg tilbage til.

Det er blevet til aktiviteter, ud over de faste, læse- male- snapse og værksteds gruppe

Vi har afholdt POP UP i februar. Planen er at vi afholder næste POP UP i Kr. Himmelfart- og Pinse ferien. Der har været lidt uro omkring afholdelsen af POP UP i Påsken. Der er visse der mener, at det giver problemer, for gæsterne, at der afholdes Kunstudstilling og POP UP samtidig. Jeg har så, i år foreslået, at vi flytter POP UP til den før omtalte periode.

Vi har været på besøg hos Bodil Arbjerg Lundby, en lokal kunstner, stenskulptør mm. En meget vellykket tur, med et stort deltagerantal, jeg tror vi var tæt på 20. vi blev vel modtaget, fik en fortælling om hendes kunst og om området hun og ægtefællen bor i, Tøndermarsken. Spændende og givende tur. Den blev afsluttet med et måltid på Ballum Slusekro.

Vi har været på besøg på Vestjyllands Kunstpavillon, for at opleve Arne Haugen Sørensens kunst, Arne Haugen Sørensens, som vi besøgte i Spanien for nogle år siden. En rigtig vellykket tur, her var vi en lille flok afsted, vi fik en rundvisning og en fortælling om malerens kunst og om Kunstpavillonens historie. Også denne tur blev afsluttet med et måltid mad, denne gang på Backhaus i Ribe.

I februar afholdt vi Skaldyrsdag. Den 17. februar drog vi ud, mellem to blæsevejr, for at samle østers, som skulle tilberedes næste dag i Medborgerhusets køkken, sammen med muslinger og rejer. I år var det ikke Rømørejer, der var på menuen, blæsten havde aflyst fiskeriet. Vi fandt en erstatning i skalrejer, næsten lige så gode.

Dagen indeholdt også en fortælling om østersens liv og udbredelse. Det sørgede Rigmor for.

Et arrangement der tiltrak 27 deltagere. Det blev en fin dag, med god mad og meget samtale og hygge. Der var dog nogen lidelse. De der stod ved grillen for at åbne østers, led under blæsten og regnen.

Desværre fik vi blandet Coronaen ind i festlighederne, som eftervirkning.

Også bestyrelsen har været ramt af de vanskeligheder Coronarestriktioner har bragt. Men bestyrelsen har på trods, været aktive og gjort et godt stykke arbejde. Tak for det.

Medborgerhuset. Stedet vi sidder i, er under udvikling, håber vi. Der forgår løbende kontakt med kommunen, om husets fremtid. Lige nu arbejder vi med en model om at overtage stedet. Vi er ved at undersøge, hvad det har af betydning for os, økonomisk, arbejdsmæssigt og hvilke muligheder det giver os, for udvikling. Processen skal være færdig ved årets udgang. Samtidig diskuterer vi, internt, hvordan vi skal indrette huset, blandt andet ser vi på, hvordan vi kan åbne huset mere op og for hvem, Her står diskussionen om, udover de fastboende, skal turister, sommerhusejere have adgang og hvordan skal det styres. En spændende, men også svær proces.

Vores gode medlemmer. Dem lovede jeg at vende tilbage til. Vi oplever en meget aktiv og deltagende medlemskreds, hvilket vi sætter meget stor pris på. Ikke kun betaler i kontingent, i deltager også aktivt i både planlægningen, idefasen og som deltagere i aktiviteterne. Tak for det. 

Det betyder, at vi ser frem mod et spændende år, hvilket i vil høre nærmere om i den kommende tid. Jeg kan fortælle om tur til lokal kunstner, besøg på militære anlæg, eksotiske gastronomiske oplevelser mm.

For nogle år siden, fik foreningen tilført en pose penge fra det hedengangne Rømø Jazz. Penge der skal bruges til rytmisk musik. I november fik vi en ansøgning fra folkene omkring Emanuel i Skærbæk, om vi ville bruge nogen af de penge til at støtte afholdelsen af en mindekoncert for Johs Tersbøl. For de der ikke kender Johs, var han en meget dygtig jazzmusiker, som har spillet i flere fremtrædende Jazzorkestre, bland andet Vestre Jazzværk. Johs var ligeledes en af drivkræfterne omkring Rømø Jazz. Bestyrelsen besluttede at give 15.000 kr. til formålet, hvilket betyder, at de der har lyst, kan komme til Mindekoncert for Johs Tersbøl, i Emanuel, den 22. maj. Der er gratis entre.

Der er fortsat penge i den kasse, som vi agter at bruge af i 2023.

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde for, at skabe en Land Art sti, et sted på Rømø. Derom vil i høre nærmere.

I august 2021 mistede vi vores æresgæst og foreningens medstifter, Jan Lægdsmand. Han var i foreningens første år formanden, ham der satte kursen og brugte meget energi på foreningen. Blandt andet passede han POP UP sammen med Yrsa. Udstillingen blev kørt meget professionelt og med stor omhu og engagement. Det var Jans styrke, engagement og kreativitet. Efter nogle års kraftanstrengelse trak han sig tilbage fra arbejdet i foreningen, for at hellige sig egne projekter.

Foreningen har anvendt 5000 kr. på indkøb af effekter fra Jans verden. Pengene er gået til børnene i den afghanske familie, som Jan havde taget under sine vinger.

Ære være Jans minde.

Dette var ordene.

 

Kunst og Kultur 2022 GF Årsregnskab fra 2021

 

 

 

Indtægter

 

Udgifter

1000

Kontingent

 

6.810,00 kr.

 

1200

Pop Op gebyr fra udstiller

 

750,00 kr.

1700

Gave

 

100,00 kr.

 

Total Indtægter

 

7.660,00 kr.

4100

Medlemskab

 

 

1.220,00 kr.

4300

GF,bstyrelsesmøde

 

 

591,65 kr.

4500

Porto, kontor artikler

581,50 kr.

4650

bank gebyr

3,00 kr.

4800

ROKUKU.DK HP

900,00 kr.

4850

Særlige Udgifter

500,00 kr.

5300

Kultur aktivitet

300,00 kr.

5400

Pop Op

75,00 kr.

5500

Sponsor

500,00 kr.

5600

Tak gave

129,00 kr.

5650

Diverse

1.000,00 kr.

 

Total udgifter

5.800,15 kr.

 

Balnce

 

1.859,85 kr.

Overføres til 2022

6102

Overført fra 2Ö20

 

12.460,97 kr.

 

Likvid Beholdning A

 

14320,82 kr.

K&K Billedepark 2020 Årsregnskab

 

 

 

 

Udgifter

4900

Netbank gebyr

 

1.325,00 kr,

5500

Vedligeholdelse

 

1.000,00 kr.

5600

Værker af Jan Lægdsmand

 

5.000,00 kr.

 

Total Udgifter

 

7.325,00 kr.

6102

Overført fra 2020

33.458,72 kr.

 

 

Udgifter i 2021

-7.325,00 kr.

 

 

Likvid Beholdning C

26.133,72 kr.

Overføres til 2022

K&K Rytmisk Musik 2020 Årsregnskab

 

 

 

 

Indtægter

 

Udgifter

 

Ingen bevægelse

 

0,00 kra

 

 

Overført fra 2019

 

34.352,67 kr,

 

 

Likvid Beholdning B

 

34.352,67 kr.

Overføres til 2022

 

Vekselpenge

4.047,61 kr.

 

 

Beholdning A+B+C

74.807,21 kr,

Overføres til 2022

Chieko Petersen                                                            Günther Lützen

Kasserer                                                        Revisor

Underskrift                                                                      Underskrift
.

 


 
 

 
Rokuku! Rømø Kunst og Kulturforening! Her vil foreningens aktiviteter blive præsenteret! En hjemmeside der skal fortælle foreningens historie! Hvis der ikke sker noget på hjemmesiden, sker der ikke noget i foreningen!
Vil du være medlem af foreningen er det muligt. Det koster 150 kr. om året. Du skriver en mail til mail@rokuku.dk, så vil svaret komme hurtigt. Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent. Læs mere her
Rømø kunst & kultur forening
Klitvej 9
DK-6792 Rømø
Skriv til os