Formandens beretning.

Formandens beretning.
Året 2015 i Rømø Kunst og Kulturforening.
Medlemstallet er stabilt, der er ca. 60 medlemmer. Mere elle mindre aktive. Vi kunne godt ønske os større aktivitet, men vi må konstaterer at vores medlemmer er spredt over hele landet, bl.a. fordi en del af medlemmerne er sommerhusejere og andre er støtter.
Foreningen er aktiv omkring skolen, vi har en repræsentant i styregruppen, og er med til at holde skolen kørende.
Vi har to lokaler på skolen, som bruges af vore faste grupper. Af dem er der fire tilbage, malegruppen, filtegruppen snapsegruppen og værkstedsgruppen.
Mit indtryk er at aktiviteten er rimelig i grupperne.
De er selvstyrende, bestyrelsen blander sig ikke.
Værkstedsgruppen mødes hver tirsdag hele året, Filtegruppen en gang om måneden, malegruppen hver torsdag året igennem, snapsegruppen en gang om måneden. Alt er sådan ca. der kan være perioder hvor aktiviteterne er på standby, af forskellige årsager.
I øjeblikket er det ene af vores lokaler lånt ud til undervisning af asylbørn, i dagtimerne.
Værkstedsgruppen har i øjeblikket en ansøgning ved Juvre Fonden om penge til en rundsav og udsugning.
Skolen har vi i år brugt til at afholde Kulturdage i juni måned. Udstilling, marked, bogbus og teceremoni var ingredienserne. Tre dage, fredag til søndag. Lørdag var absolut bedst besøgt, hvilket gør at vi i år har planlagt to dage.
Vi vil også gerne ud på øen med vore aktiviteter.
Vi har i år afholdt 3 POP UP. I Klaas Puuls lagerhal i forbindelse med Havnefesten og to gange på Holms. I Julen og her i vinterferien. Der er en del udstillere, og svingende kundeunderlag. Her arbejder en særlig gruppe med planlægningen.
Vi har afholdt en frokostjazz på Holms, en koncert med et tysk orkester, en succes hvad tilfredshed angår, publikum var meget tilfredse med orkesteret, men økonomisk en underskudsforretning. Hvad mange af de aktiviteter vi planlægger er. Kultur er ingen god forretning.
I september afholdt vi Marens Awten på Tønnisgård, i samarbejde med Tønnisgård og Lokalhistorisk forening. En udmærket besøgt begivenhed. Her var udstilling, marked, cykelture og gåture på øen. Afsluttet med en fælles Grillaften, med fortællinger fra øens historie.
Marens Awten er et forsøg på at vise øen frem for lokale, sommerhusgæster og turister.
Vi forsøgte at få havnen med i projektet, men det lykkedes ikke på grund af vagtskifte i havnen.
Foreningen holdt indvielse af Billedparken. En velbesøgt indvielse. Åbningen blev foretaget af Kristen Needergaard, den tidligere Havnechef. Øvrige talere var Jan Lægdsmann, idemanden til Billedparken.
Der blev serveret canapeer og hvidvin og musikalsk underholdning ved Tersbøls.
En god oplevelse.
Vi har efterfølgende glædet os over at Billedparken flittigt bliver brugt af folk. 
Vi kommer også udenfor øen.
I år deltog vi i Tønder Kulturuge med et foredrag om Anne Marie Carl Nielsen. Det foregik i Emanuel. En lille skare overværede det. Vi fik støtte fra Kulturel Forum.
I år har vi været ramt af en del aflysninger. Nogle aktiviteter har måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger, problemer med at finde egnede tidspunkter mm. Men det skræmmer os ikke vi finder på noget nyt eller prøver igen.
Vores medlemsmøde i år, trak ikke mange til. For første gang var der meget få fremmødte. Forhåbentlig en enlig svale.
Vi har ellers to projekter vi kunne tænke os at inddrage medlemmerne i, Vore indkøbte campingvogn og istandsættelse af det ene af vore lokaler.
Foreningen har indkøbt en brugt campingvogn, som skal bruge til ? og indrettes ?? Det er her medlemmer kommer ind.
Vi har fået bevilget maling til istandsættelse af lokalet. Det skal renoveres ??? Her er det medlemmerne kommer på banen.
Et ok år, med aktiviteter, lidt færre end de tidligere år, men det bliver bedre allerede i år. Der er mange planer på bedding. Det kan i læse om på hjemmesiden.
 
 
Rokuku! Rømø Kunst og Kulturforening! Her vil foreningens aktiviteter blive præsenteret! En hjemmeside der skal fortælle foreningens historie! Hvis der ikke sker noget på hjemmesiden, sker der ikke noget i foreningen!
Vil du være medlem af foreningen er det muligt. Det koster 150 kr. om året. Du skriver en mail til mail@rokuku.dk, så vil svaret komme hurtigt. Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent. Læs mere her
Rømø kunst & kultur forening
Klitvej 9
DK-6792 Rømø
Skriv til os