Formandens beretning 2020

Formandens beretning!

 Lad mig starte med et slidt, men dækkende, udsagn, det har været et usædvanligt år, dele af det.

Det at vi afholder Generalforsamling i september og ikke i marts, fortæller historien.

Men inden den 11. marts, man skal åbenbart være forsigtig på den 11. dag i måneden, havde vi haft god gang i foreningen.

Jeg synes at året understreger at vi er en bred forening, med forskelligartede arrangementer, medlemmer med meget forskellige interesser. På et område har vi det svært, musikken. Her kan man håbe på, at Generalforsamlingen kan komme med input.

Der har ikke være aktivitet siden den 11. marts. På det seneste er der kommet lidt gang i værkstederne i medborgerhuset.

Vi satser på, at aktivitetsniveauet stiger i den kommende tid.

Lad mig start med det negative.

Kommunen har meldt ud, at det vi kalder vores lokaler, kan blive revet ned, at de brugere, der er i huset, skal rykke sammen på mindre plads. Vi gør hvad vi kan for at forhindre at det sker. Jeg har skrevet et indlæg til den fællesudtalelse, som Medborgerhusets brugere, sender til kommunen. Jeg lægger den ud på vores hjemmeside www.rokuku.dk.

Hvis man ser hen over året, har vi måtte aflyse nogle arrangementer, på grund af manglende tilmeldinger.

I Medborgerhuset, huserer 5 grupper, snapsegruppen, malegruppen, værkstedsgruppen, filtegruppen og læsegruppen (den holder dog til i Menighedshuset for øjeblikket).

POP UP har været i gang i indeværende år. Der har været omkring 4 udstillinger. I POP UP gruppen, har været i gang med at udvikle konceptet, der er ændret regnskabssystem, der er udvikling på selve den måde de udstillede genstande bliver fremvist på, der er investeret i duge og der er malet vægge, således at der skabes en større ensartethed. Også podier over vaskene er der planer om. 

POP UP har været godt besøgt.

Vi har afholdt en enkelt udstilling, Martinas foto på lærred var udstillet i forbindelse med Rømøspejlingers Åben Atelier, i september.

I forbindelse med læsegruppen, har der været arrangeret en forfatter eftermiddag. Karsten Skov fortalte om sin roman, Knacker, som danner grundlag for filmen I Krig og Kærlighed. Arrangementet var i samarbejde med Menighedsrådet.

Vi afholdt Skaldyrs dag. En dag med østers, muslinger og rejer, tryllet om til gastronomiske nydelser. Delvist sponsoreret af Klaas Puul.

Østers blev hentet dagen før af få, men tapre østershenterer.

 Ud af huset arrangementer.

 Vi har haft ture til udstillinger. Vi har set Kvium på Holmen, NordArt. (en tilbage vendende begivenhed)

Vi har besøgt en lokal kunstner, Pernille Bejer i Ballum, hun er grafiker. Et fint og informativ besøg. Vi har besluttet, at besøge en lokal kunstner hvert år.

Vi havde en udflugt til Aabenraa. Her besøgte vi Panbo Museet. Et museum skabt over billeder af, hovedsageligt Eckersberg. Vi besøgte Sct. Jørgens Kirke, der har en samling af Havsteen – Mikkelsen billeder. Begge et besøg værd.

Vi besøgt keramikmuseet Clay ved Middelfart. Her så vi en udstilling ” Ceramic Momentum” avantgarde keramik og dele af den faste udstilling. Et spændende museum.

Vi samarbejdede med Jan Lægdsmand om et foredrag af Carsten Jensen på Vandrehjemmet.

Sidst, men ikke mindst, drog ni af foreningens medlemmer til Andalusien, for blandt andet, at besøge Arne Haugen Sørensen. En rigtig god tur, hvor vi fik serveret Andalusiens kultur og natur på et sølvfad, med Gitte og Henning som rejseguides.

Man kan sige, at der er ikke mange deltagere til vores arrangementer, men de der kommer, er meget engagerede.

Bestyrelsen er så småt begyndt at tænke fremtiden, selv om den er usikker, prøver vi at lægge planer.

Som før nævnt er værkstederne gået i gang med at arbejde. Malegruppen, værkstedet, læsekredsen er begyndt, snapsegruppen holder deres første møde i år, her i september. Filtegruppen?

Grunden til at jeg ikke helt har styr på hvad der sker, er at grupperne er selvkørende.

POP UP vil prøve at åbne i efterårsferien.

Alt sammen selvfølgelig efter de retningslinjer der er udstukket af myndighederne.

Planen er også at vi skal besøge en lokal kunstner og et lokalt Kunstmuseum i løbet af året. Det ligger ikke fast, hvilke.

Hvis NordArt åbner i år, er det også meningen at vi besøger denne fantastiske udstilling.

Den udsatte tur til Nordsjælland, besøg hos den japanske kunstner Yuko Keller, hvis kunstværk, placeret i Gilleleje, vi har en aktie i, vil vi forsøge at gennemføre i maj 2021.

Endelig har vi planer om en tur til Flensborg i november.

Alt dette vil i høre mere om, hen ad vejen.

En eftermiddag med danske revyviser gennem 100 år, er også under overvejelse.

Vi har planer om at starte et nyt værksted op, keramik skal det handle om. Også det vil i høre yderligere om.

Man kan sige at meget afhænger af kommunens beslutning i nedrivningssagen. Men nedrivningen, bliver i værste fald først gennemført efter denne sæson.

Dette var ordene fra mig, nu glæder jeg mig til at høre fra jer, om de ønsker i har til bestyrelsen, under et senere punkt.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde og til de, udenfor bestyrelsen, der har gjort en stor indsats.

Hvad kontingent angår, har vi gjort det frivilligt, i 2020, at betale, der har ikke været meget aktivitet.

Men i 2021 vil vi vende tilbage til normale tilstande, hvad kontingent angår.

 

                                                                                                                          

 

 
Rokuku! Rømø Kunst og Kulturforening! Her vil foreningens aktiviteter blive præsenteret! En hjemmeside der skal fortælle foreningens historie! Hvis der ikke sker noget på hjemmesiden, sker der ikke noget i foreningen!
Vil du være medlem af foreningen er det muligt. Det koster 150 kr. om året. Du skriver en mail til mail@rokuku.dk, så vil svaret komme hurtigt. Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent. Læs mere her
Rømø kunst & kultur forening
Klitvej 9
DK-6792 Rømø
Skriv til os