Referat 2014

Referat af medlemsmøde den 13. januar 2014. 

 

Jacques bød velkommen til vores medlemsmøde, og gennemgik vores råskitse til program 2014.

 

19 april frokostjazz hos Holms

29 juni Tecermoni  +evt. andet

Uge25 Bunkerudstilling + evt. Blues i mamut bunker

Gabi undersøger vedr. besøg i marts på Das Hafenwerk i Flensborg

September Jacques undersøger vedr. pilgrimsvandring.

Rigmor efterlyste flere foredrag

Foredrag sammen med centerforeningen vedr. havnen og fremtiden. (havnechefen)

Samarbejde med præsten.

Sangaften bla. Rømø sange.

Der er et sangkor på nordøen, Marianne foreslog at vi søgte kontakt.

Det sønderjydske som dialekt, evt. i samarbejde med Rømøforeningen.

Historisk forening.

Tilbud om oversættelse til engelsk og tysk fra en af vores medlemmer.

Vandreture med udlagte depoter af fortæring.

Snapselaug.

Besøg på Gottorp slot og A.P. Møller skolen i Slesvig.

Besøg Jenle ved Skive Jeppe aakjær.

Laura spurgte vedr. facebook.

Laura foreslog børneteater.

Loppemarked?

Kirsten målgruppe?

Børneteater evt. i samarbejde med Emanuel.

 

 

 

 
Rokuku! Rømø Kunst og Kulturforening! Her vil foreningens aktiviteter blive præsenteret! En hjemmeside der skal fortælle foreningens historie! Hvis der ikke sker noget på hjemmesiden, sker der ikke noget i foreningen!
Vil du være medlem af foreningen er det muligt. Det koster 150 kr. om året. Du skriver en mail til mail@rokuku.dk, så vil svaret komme hurtigt. Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent. Læs mere her
Rømø kunst & kultur forening
Klitvej 9
DK-6792 Rømø
Skriv til os