Formandens beretning 2021

Generalforsamling den 20. september kl. 19.00.

 
Der er gået et år siden vi holdt den sidste ”ulovlige” Generalforsamling. Jeg må sige, det har været overskueligt, at være formand. Der er stort set intet foregået i det forgangne år. Det har ikke været med vores gode vilje, men viljer fra andre, Mette og Corona, to hver på deres hold. Det ser heldigvis ud til, at Mette vandt. Så nu ser vi frem ad.
Lidt er der dog sket. Vores værksteder har fungeret lidt til og fra. Værkstedet har været åbent af og til, læsekredsen har været aktiv, drevet af Rigmor, maleværkstedt har delvis været beboet.
Men nu åbner også vores verden sig mere og mere.
Vi startede sæsonen med en tur til NordArt. Et lille sluttet selskab drog på vores årlige tur til dette spændende udstillingssted. I år med vægten lagt på Kaukasus og Østeuropa, men med hele verden repræsenteret. En god udflugt, der blev afsluttet med et godt måltid ved Kielerkanalen. Turen vel forberedt og gennemført af Harald.
Jeg synes, at kunne mærke, at det kræver en særlig indsats, at få kulturen op i gear efter den lange nedlukning, men jeg har tillid til, at det nok skal lykkes.
Jeg kan konstatere, at der kommet gang i vores søsterforeninger, på øen.
Tilbuddene er mange og som jeg ser det, bliver vi mere og mere en kunstforening med faste programpunkter. Vores værksteder, vores besøg på kunstmuseer og hos kunstnere, vores kulturrejser og ikke mindst vores POP UP. For ikke at glemme Skaldyrsdagen.
Hvilket bringer mig frem til det der har fyldt en del, det sidste års tid, truslen om at nedrive dele af Medborgerhuset.
Beslutningen er udskudt til 2023, hvilket vi har god tid til, at finde en god løsning.
Vi er i god kontakt med vores lokale politikere, som jeg oplever er på vores side og har god kontakt til det politiske system i Tønder kommune.
Lige nu arbejder Lolkalrådets bestyrelse, Styregruppen og repræsentanter for beredskabet, sammen med Tønder Kommunes Kulturforvaltningen, med at finde løsninger inden for fritidsloven og løsninger der kan være til fordel for Medborgerhuset.
Vi er opmærksomme på, at den løsning der findes, skal være overkommelig for de frivillige kræfter der er til rådighed.
Vi er opmærksomme på, at vi har et problem med rekrutteringen og generationsskiftet. Noget vi vil arbejde på.
Jeg er forsigtig optimist.

 
Rokuku! Rømø Kunst og Kulturforening! Her vil foreningens aktiviteter blive præsenteret! En hjemmeside der skal fortælle foreningens historie! Hvis der ikke sker noget på hjemmesiden, sker der ikke noget i foreningen!
Vil du være medlem af foreningen er det muligt. Det koster 150 kr. om året. Du skriver en mail til mail@rokuku.dk, så vil svaret komme hurtigt. Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent. Læs mere her
Rømø kunst & kultur forening
Klitvej 9
DK-6792 Rømø
Skriv til os