Generalforsamling 2018

Året der gik i Rokuku.

 

 

 

 Vi har haft et eftertænksomhedsår. Bestyrelsen leder efter kerneaktiviteter, aktiviteter vores medlemmer synes er vedkommende.

 

 Vi har måtte gentænke nogle ting.

 

 Vi har måtte konstatere at vi ikke har succes med musikarrangementer og har derfor besluttet at vi holder lidt lav profil lige nu på det område. Vi har nogle penge stående, arvet fra Rømø Jazz, som vi skal finde anvendelse til. De er øremærket til rytmisk musik.

 

Vi har talt om, om vi skal prøve at genoplive de stort anlagte koncerter i tørdokken. Det arbejdes der med.

 

 Vores Kulturdage, må siges at have være en begrænset succes, så derfor har vi tænkt at drosle lidt ned på det område. Vi satte alle sejl til i juni måned, men måtte konstatere at der ikke var besøgene nok. Vi kunne trække ca. 40 mennesker til Jens Rosendal, som var vores bedst besøgte arrangement.

 

2018 vil vi satse på en enkelt dag.

 

 Vores POP UP har været afholdt en del gange i det forløbne år. Vi har konstateret at POP UP bedst fungere, når vi afholder det i medborgerhuset. Så her vil vi være at finde i fremtiden. POP UP har haft et mindre dyk, men er på vej frem igen. Yrsa har trukket et stort læs, og vil i fremtiden få hjælp af Günther. Vi vil forsøge at oparbejde et større antal stadeholdere. I øjeblikket har vi en meget trofast skare, der stort set stiller op hver gang.

 

 Vores værksteder er en lidt blandet historie. De værksteder/grupper der fungerer bedst er værkstedsgruppen, der har sine fire faste medlemmer. De kommer næsten hver uge. Snapsegruppen har sine faste kerne, der kommer hver gang, med stor entusiasme. Så kommer der af og til sjældnere gæster.

 

 Vores filtegruppe mødes jævnligt.

 

 Så er der i årets løb kommet en ny gruppe, ølbryggermesterlauget. De har lavet øl så englene synger.

 

 Måske har vi en ny gruppe under dannelse, loppemarkedgruppen, vi må se hvad der sker.

 

 En anden ny gruppe, er læsekredsen. Den har 7 medlemmer, som lige er startet. En selvstyrende gruppe, som alle de andre grupper.

 

 De øvrige grupper ligger lidt stille i øjeblikket. Men jeg håber de kommer i gang igen på et tidspunkt.

 

 Vi har i år indledt et samarbejde med øens præst, Gertrud Yde Iversen. Hun er også formand for Museum Holmen, i Løgumkloster.

 

 Hun har været så venlig at inviterer til en rundvisning, hver gang Holmen har nye udstillinger. Den næste rundvisning kommer i august, udstillingen handler om Peter Bastian.

 

 Vores ture er et kapitel for sig. Vi har arrangeret nogle ture i år. Til Jornmuseet, til Helgoland, til Tirpiz Museet. Gode ture med meget varierede deltagerantal.

 

Men vel en af vore kerneaktiviteter.

Foreningen har opfordret Rømøforeningen til at være tovholder i øens Juletræsbelysning.

 

 Bestyrelsen har haft en diskussion om brugen af vore midler. Vi er enedes om at de midler der er afsat til Billedparken, ikke skal sjattes væk. En del af midlerne skal stå til renovering af parken. En anden del kan bruges, hvis vi finder et projekt, der har brug for en startkapital. Hvis nogen har ideer, høre vi gerne.

 

 Vi er godt i gang med at planlægge det kommende år. Det vil i høre løbende om.

 

 Vores medlemsantal er stabilt.

 

 Man kan vist rolig sige, at vi har en trofast skare af medlemmer, der ofte deltager i vores aktiviteter enten som deltagere, og/eller som hjælpere. Så har vi medlemmer som deltager af og til. Nogle er mest støttemedlemmer. Men alle typer er velkomne.

 

Referat og Beretning fra Generalforsamlingen.

 

Rokuku

 

Generalforsamling , onsdag, den 21. marts 2018

 

 Jacques bød velkommen til et næsten fyldt bord

 

Palle blev valgt som ordstyrer.

 

Rigmor blev referent.

 

Palle konstaterede, at generalforsamligen var rettidig varslet.

 

Formandsberetning. Bestyrelsen har lagt vægt på at fremme aktiviteter, som medlemmerne synes om. Det har haft den konsekvens, at musikarrangementer ikke længere er gangbare grundet for få lyttere. De to kulturdage med Vadehavet som tema i juni havde ikke mange interesserede, dog var Jens Rosendal/Rasmus Borring  pænt besøgt. Pop Up fortsætter, men er nu flyttet til skolen. Der er et stabilt antal stadeholdere, men der er også et ønske om større variation i udbuddet.  Værkstederne. Træ-, filte- og snapsegrupperne kører, mens malegruppen p.t. er på stand by. Fotogruppen er helt ophørt. Nye initiativer er bryggerlauget og læsekredsen. Der er indledt et samarbejde med formanden for Holmen om at der ved nye udstillinger tilbydes et foredrag og en gennemgang af kunsten. Indtil videre har denne form været praktiseret tre gange. Ture: Besøg på Asger Jorn museet, Helgoland og Tirpitz.

 

           Billedparken har et forholdvis stort beløb til vedligeholdelse, men det er også muligt

 

            at kunne anvende midler fra puljen til et større projekt.

 

           Medlemstallet er stabilt med ca 55 medlemmer.

 

           Beretningen blev godkendt.

 

       6.  Økonomi. Chieko fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Rokukus kassebehold-

 

            ning er kr. 18226, Billedparken kr. 38133 og Rømø Jazz kr. 29416.

 

       7.  Kontingentet er uændret kr. 120

 

       8.  Valg til bestyrelsen. Det lykkedes ikke at finde en afløser for Palle Bach. Derfor er be-

 

            styrelsen bemyndiget til at finde et nyt medlem. Gitte Flade har sagt ja til at indtræde i

 

           bestyrelsen.

 

           Suppleanter: Gitte og Birte Bestyrelsen udpeger en suppleant.

 

            Revisor: Günther. suppleant: Else

 

        9. Evt. Nye forslag: vandreture, rav og snapsetur.

 

 Referent: Rigmor 22. marts 2018

 
 


 
Rokuku! Rømø Kunst og Kulturforening! Her vil foreningens aktiviteter blive præsenteret! En hjemmeside der skal fortælle foreningens historie! Hvis der ikke sker noget på hjemmesiden, sker der ikke noget i foreningen!
Vil du være medlem af foreningen er det muligt. Det koster 150 kr. om året. Du skriver en mail til mail@rokuku.dk, så vil svaret komme hurtigt. Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent. Læs mere her
Rømø kunst & kultur forening
Klitvej 9
DK-6792 Rømø
Skriv til os