Generalforsamling 2024

Generalforsamling i Rømø Kunst og Kulturforening.

Den 18. marts 2024 kl. 18.30 i Medborgerhuset ”Rømø Skole” Engvej 5 Havneby

Som indledning til generalforsamlingen havde bestyrelsen inviteret Hans Sjursen fra Marskdestilleriet til at fortælle om at starte en virksomhed på Rømø og hvorfor.

Med afsæt i sine tidligere arbejdsområder inden for industrien og sin hobby (produktion af whisky, gin og rom) fortalte Hans Sjursen levende og engageret om sine spændende planer for Marskdestilleriet, om hvordan hobbyen vandt over arbejdet og udviklede sig til et professionelt engagement på Rømø og hvorfor det netop skulle være Rømø. Han afsluttede sit indlæg med at servere en mundsmag af en yderst delikat rom.

Efter dette meget inspirerende foredrag var der lejlighed til samtale om det hørte, og foreningen serverede kaffe/te med lækre hjemmebagte boller á la Else, med lækkert pålæg og andet tilbehør, alt sammen organiseret af Rigmor.

Derefter kunne formanden ca. klokken 20 åbne for generalforsamlingen, der i år kunne samle 19 ud af foreningens 52 medlemmer.

dagsorden                                                                  referat

 

0.       Valg af dirigent

         og referent

 

 

 

 

 

Rigmor Petersen blev enstemmigt valgt til at være ordstyrer.

Hun kunne fastslå generalforsamlingens lovlighed ifølge vedtægterne.

 

Harald Piepgras blev valgt til at være referent.

 

 

1.     Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen.

Skal godkendes.

 

 

Formanden aflagde veloplagt bestyrelsens årsberetning, som efterfølgende blev enstemmigt godkendt.

 

I det forløbne år har foreningen gennemført de fleste af de planlagte arrangementer, og både de store og mindre var velbesøgte.

 

Kommende arrangementer:

17.05.24 tur til Christiansfeld;

14.06.-19.06.24 tur til Den Haag;

03.08.24 koncert i samarbejde med Rømø musikforening:

06.09.24 tur til NordArt.

 

Jacques takkede bestyrelsen for aktivt med- og samarbejde.

 

Formandens beretning i sin helhed kan læses på foreningens hjemme­side www.rokuku.dk

 

 

2.     Fremlæggelse af regnskab. Skal godkendes

 

Kasserer Niels Hobolt fremlagde reviderede årsregnskaber for Kunst- og Kulturforeningen, Billedparken og Rytmisk Musik., og som nytilkommen og uden for foreningens ansvar: juletræforeningens.

Disse blev omdelt og er vedlagt protokollen som bilag.

 

Tallene blev modtaget positivt af forsamlingen og viser, at der er en solid og robust økonomi til stede i foreningen, så der kan gennemføres spændende arrangementer også fremover.

 

Alle tre regnskaber blev hver for sig godkendt uden modstemmer med akklamation

 

 

3.     Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefaler uændret.

 

 

Bestyrelsens anbefaling af uændret kontingent på 150,-kr. pr medlem og år blev uden videre debat vedtaget enstemmigt.

 

4.     Indkomne forslag.

Ændringer af vedtægter:

1.      der indføres et punkt 0:

valg af dirigent og referent

2.      under § 4a bortfalder be­mærkningen ”Bestyrelsen udpeger en ekstern revisor”

 

Bestyrelsen vil gerne have en samtale om de arrangementer bestyrelsen arrangerer, er de i overensstemmelse med medlemmernes ønsker? Er der andre ønsker?

 

Begge forslag godkendtes med det nødvendige flertal uden modstemmer og indarbejdes i de gældende vedtægter.

 

 

 

 

 

Ideer og forslag:

·         ture ikke for lange, max 3 – 4 overnatninger, gerne dagture

·         gerne dyrke keramik

·         tur til vadehavet og Halligerne

·         Mandø med båd fra Rømø

·         besøg på Clay

·         besøge AROS, udstilling Richard Mortensen

·         få et forfatterbesøg mere til Rømø

 

 

5.     Valg til bestyrelsen.

Harald Piepgras, Gabriele Wahls Due og Jacques Thierry er på valg.

Alle modtager genvalg.

 

Samt to supplanter.

Kristian modtager genvalg, vi mangler en suppleant

 

 

Der var ingen andre forslag.

Jacques Thierry, Gabriele Wahls Due og Harald Piepgras genvalgt til bestyrelsen uden modstemmer

 

 

 

 

Kristian Riis genvalgt til 1. suppleant.

Martina Scheffler nyvalgt til 2. suppleant.

 

6.     Valg af revisor.

 

 

 

Samt revisorsuppleant.

 

 

Der var forslag om at vælge Thorsten Wulf til revisor. Da der ikke var flere kandidater end poster, blev Thorsten valgt med akklamation.

 

Else Thierry  ville gerne afløses og Bente Thye blev valgt til at være foreningens revisorsuppleant.

 

7.     Eventuelt

 

 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

 

 

26.03.2024                                                                     referent: Harald Piepgras

 

 

Formandsberetning 2024.

 

Lad mig begynde med bestyrelsen. En tak for et godt samarbejde. Der har altid været et godt samarbejdsmiljø i foreningens bestyrelser. Lige nu har vi en bestyrelse, hvor kompetencerne er godt fordelt. Vi har en allround viden om de forskellige kulturelle rørelser der har vores interesser og supplerer hinanden godt. Jeg kan ved samme lejlighed takke vores aktive medlemmer, der stiller op i mange sammenhænge, viser interesse for foreningens arbejde, med ideer, deltagelse mm.

Foreningen har 52 medlemmer i øjeblikket, hvilket jeg mener er et fint medlemstal.

Som jeg har nævnt tidligere, bliver vi mere og mere en kunstforening, med kulturelle islæt. Hvilket man kan se på de aktiviteter vi har haft i løbet af det forgangne år.

Hvis man endelig skal problematisere, kan man sige, at vi er en forening for pensionister, vi har dog to i bestyrelsen, som stadig er på arbejdsmarkedet, men der er ikke et generationsskifte, lige om hjørnet. Men når jeg ser mig rundt på Rømø, findes der en yngre befolkningsgruppe, der har interesse for kunst. Så måske…

Da jeg sad og kigge på, hvad vi har bedrevet i årets løb, blev jeg lidt forpustet og lidt stolt over, hvad vi har haft af tilbud. En bred vifte.

Jeg kan starte med at nævne de faste aktiviteter, Malegruppen, som hver mandag formiddag mødes og maler sammen, en aktiv gruppe, der trofast møder op, når de er flest 7. Der er lige kommet et nyt medlem til. Læsekredsen fortsætter med at læse, så vidt jeg ved er der 10 læselystne medlemmer, der i år har haft besøg af forfatteren Anna Elisabeth Jessen, der fortalte om sit forfatterskab og især om sin roman, hjemstavn. Der var inviteret bredt, og der kom omtrent 30 tilhøre. Arrangementet var i samarbejde med Menighedsrådet.

Værkstedsgruppen. Det ser ud til, at den har fået nyt liv, der er blevet ryddet op, lavet planer og i øjeblikket er der 4 medlemmer, flere er på vej. (fortæl om konceptet) Snapsegruppen er ikke så aktiv, som tidligere, men stadig i live.

Vi har gennemført vores faste arrangementer, Skaldyrsdagen, hvor vi i år kom på Vaden, under ledelse af Rigmor, og fik samlet østers, men måtte købe os fra resten af skaldyrene. Men et par rigtig hyggelige dage, med god mad og rigeligt vin og ikke mindst champagne, sponsoreret af Kristian.

Vi har være på Nord Art, med Harald som rejseleder, en fin tur, med meget kunst og god mad. Maden er generelt en vigtig del af vores ture.

Vi har været på besøg på lokalt Museum, lokalt, var i dette tilfælde Brundlund Slot i Aabenraa, hvor vi så Franciska Clausens Jubilæums udstilling, En fin udstilling, men meningerne var delte omkring kunstneren. I den forbindelse besøgte vi et af vores medlemmer, Kirsten Steenfatt, som fortalte om sin kunstneriske virksomhed. Vi sluttede af med at se en finurlig lokal Aabenraa kunstner, Leif Gerhard Nissens.

Vi har også i år besøgt en lokal kunstner, i dette tilfælde, rigtig lokalt, vi besøgte Grethe Lund, som fortalte om sit liv med Günther og deres kunst, vi så det der var kommet ud af legen, mange fine værker. En rigtig fin oplevelse. Efterfølgende besøgte vi Museum Holmen, der nu skifter navn til Kunsthal Holmen, hvor vi så tegninger og oplæg af keramikeren Axel Salto.

Det er næsten en tradition, at være i Højer. I år, i april, besøgte vi tre kunstnere der. Vi tog afsted for at besøge multikunstneren Birgitte Vallentin, her fik vi et indblik i hendes meget alsidige kunstneriske virke. Vi stak hovedet inden for hos keramikeren Jytte Lysgaard og fik en fortælling fra keramikkens verden. Endelig besøgte vi Aase Lene Lysgaard Madsen, som arbejder med tekstiler. Det var en fin tur Gabriele havde strikket sammen.

I år har vi genoptaget koncerter. I august fik vi besøg af bluesguitaristen Mike Andersen, fra Rødekro, som han præsenterede sig selv. Ditmar var den der sørgede for at 70 mennesker, fik en stor oplevelse. Et brag af en koncert, som også økonomisk hang sammen. Vi satser på, at vi gentager succesen til august, denne gang med en tysk duo, varmet op af et lokalt islæt.

Lisbeth og Hermann inviterede foreningens medlemmer til at besøge dem i Kongens Mose. De viste og fortalte historien om naturperlen. En rigtig god oplevelse, der heller ikke manglede et kulinarisk indslag. De har lovet at geninvitere, når tranerne ankommer til Mosen, her i foråret.

Der var arrangeret en fin tur til Varde, hvor vi besøgte Frello Museet, fik en rigtig god rundvisning, af et museumsmenneske, der havde kendt Frello. En finurlig kunstner. Vi sluttede besøget med at se på skulpturer i byrummet og spise en god frokost på Von Lügenhals.

I løbet af året fik vi en appelsin i turbanen. En filmforevisning ved en af øens bunkers.

I forbindelse med filmen, der omhandlede skabelsen af kunstværket Linien – Lyset. Fredsskulptur, der blev skabt i 1995, i anledningen af Danmarks Befrielses 50 årsdag, en barsk historie om de problemer en kunstner kan løbe ind i, når man udfordrer, arrangerede foreningen en kunstudstilling i en bunker. Her samarbejde vi med filmarrangørerne og Tønnisgård.  

En lang formandsberetning.

Jeg skal undlade, at fortælle om alle de arrangementer der ikke blev til noget, men som var oppe og vende.

Landartprojektet skrider langsomt frem. Der foreligger nu to beskrevne værker. Planen er, at starte den praktiske del af projektet op, når der er tre beskrevet. Når det sker, skal der søges penge.

Der er dog allerede gået 25.000 kr. ind på kontoen, givet af Juvrefonden til Land Art stien og til musikarrangementer. Til forfatter aftenen fik vi 5000 kr. af Statens Kunstfond.

Billedparken. Som foreningen fik etableret for en del år siden, står overfor en renovering. Der er nogle af tavlerne, der har taget skade og skal skiftes. Her har vi bedt en lokal fotograf, Christina Lykke om at tage nye billeder og BL Grafisk om at skabe de nye tavler. I øjeblikket venter vi på fotografen, hvis arbejde er givet som sponsorat til foreningen. Som kassereren vil fortælle senere, står der penge på kontoen til dette arbejde.

Rømø Kunst og Kulturforening er blevet godkendt som Folkeoplysende forening. Det betyder, at vi kan søge midler i Kommunen til visse aktiviteter og at kommunen er forpligtet til at stille lokaler til rådighed for os. Det er årsagen til, at vi skal have nogle vedtægtsændringer.

Her på øen findes der en Juletræsforening. De der sætter Juletræer op ved dæmningen i december. For at de ikke skulle miste deres penge, bankregler, har vi taget foreningen ind under vores vinger, som en selvstændig del af Rømø Kunst og Kulturforening.

Foreningen har givet tre julegaver i år, til mennesker, der har hjulpet os med forskellige opgaver.

Bestyrelsen har afholdt Julefrokost hos Ditmar og Anke. En rigtig hyggelig aften. For egen regning.

På sidste Generalforsamling blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at vi burde gøre mere ved promoveringen af foreningen, det arbejder vi med. Jeg blev forleden dag, af vores kasserer, spurgt om vi lagde budgetter, her til måtte jeg svar nej, jeg prøvede at forklare det med, at vi er nogle kreative typer, der arbejder intuitivt, hvilket betyder, at det er vanskeligt at lægge budgetter og promovere, men vi arbejder som sagt på det.

Hvad Medborgerhuset angår, sker der ikke noget. Vi har fået at vide, at tingene fortsætter som hidtil, til der er fundet en løsning.

Dette var fortiden. Hvad fremtiden angår, det er det med de kreative typer, har vi nogle ting på programmet. Vores faste punkter, en tur til Christiansfeld og en tur til Haag.

Derud over, holder vi ørene åbne overfor de ønsker i, som medlemmer, har.

Det var alt. Mener jeg.

 

 
Rokuku! Rømø Kunst og Kulturforening! Her vil foreningens aktiviteter blive præsenteret! En hjemmeside der skal fortælle foreningens historie! Hvis der ikke sker noget på hjemmesiden, sker der ikke noget i foreningen!
Vil du være medlem af foreningen er det muligt. Det koster 150 kr. om året. Du skriver en mail til mail@rokuku.dk, så vil svaret komme hurtigt. Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent. Læs mere her
Rømø kunst & kultur forening
Klitvej 9
DK-6792 Rømø
Skriv til os